Bela Crkva – Bela Crkva: Karneval cveæa – Jednodnevni program 27. jun 2009.

Bela Crkva: Karneval cveæa – Jednodnevni program 27. jun 2009.
Na krajnjem jugoistoku Banata nalazi se Bela Crkva sa svojim jezerima, voænjacima i cvetnim dvorištima. U èast ljubavi prema cveæu belocrkvani svake godine u junu organizuju tradicionalni \”Karneval cveæa\”. Program poèinje na Glavnom jezeru, gde lokalni vodiè doèekuje grupu, gostima daje uvodne informacije o Beloj Crkvi, jezerima i Karnevalu. Obilazak grada poèinjemo posetom Gradskom muzeju, najstarijem u Vojvodini.

Program nastavljamo posetama belocrkvanskim crkvama: pravoslavnoj crkvi sv. Petra i Pavla sa poèetka XIX veka, rimokatolièkoj crkvi sv. Ane takoðe sa poèetka XIX veka, ruskoj crkvi evangelista Jovana Bogoslova sa poèetka XX veka i rumunskoj crkvi iz druge polovine XIX veka. Povratak na Glavno jezero i ruèak. Slobodno vreme za šetnju oko Glavnog jezera, i kupanje po želji.

U kasnim popodnevnim satima odlazak do centra grada, gde æe gosti obiæi karnevalske izložbe cveæa, slika i fotografija. U ranim veèernjim èasovima kreæe Karnevalska povorka: mažoretkinje i eksponati, uz prateæi program. Kraj povorke tradicionalno oznaèava velièanstveni vatromet u centru grada. Povratak u kasnim veèernjim satima. Kraj svih usluga.

CENA: 550 dinara

U cenu programa ukljuèeno je: lokalni turistièki informator i ulaznice za posete u Programu, ruèak u restoranu Ville Jezero.

Informacije i rezervacije: \”VELTOURS\”, Bela Crkva 013 / 851-771

D o b r o   n a m   d o š l i   ! ! !